Dodavanje pristupa korisnicima pretplatnika (djelatnika rač. servisa) pojedinim organizacijama

Korisnici pretplatnika vezani su na licence Maksi računovodstvo. Uobičajeno su to radnici u računovodstvenim servisima.

Korisnik ima pristup pojedinim organizacijama koje odredimo i svim modulima sa svim pravima koje možemo po želji odabrati.

Određivanje prava korisnicima

  1. Administrator se prijavi u program Minimax i na ulaznoj stranici odabere Moj profil .
  2. Odabere Korisnici.
  3. Na popisu se prikažu svi korisnici. Kod korisnika kojem želi promijeniti pristup organizaciji, odabere Organizacije.
  4. Omogući pristup pojedinoj organizaciji (kvačica) ili mu ga onemogući (bez kvačice).  5. Klikne Zatvori.
  6. Kada se korisnik platitelja ponovno prijavi u program, na popisu će vidjeti organizacije kojima ima pristup.

Određivanje prava za API vezu

Da bi API veza funkcionirala, neophodno je da se korisniku (pretplatnika ili organizacije) dozvole prava za API povezivanje.

Ta prava određuje i uređuje Administrator pretplatnika.

Na početnoj stranici izaberemo Pretplatnik, zatim kliknemo na Korisnici.

Pored odgovarajućeg korisnika kliknemo na Organizacije > potom pored organizacije kojoj želimo omogućiti API izaberemo Prava.

Zatim kliknemo na Uredi i izaberemo koja API prava treba imati taj korisnik u ovoj organizaciji.

U ovoj uputi