Na putnim nalozima ne pripreme se platni nalozi

Prilikom knjiženja putnih naloga nalozi za plaćanje ne pripremaju se automatski.

Obveze prema djelatnicima se knjiže na konto 2302 - RRIF ili 2630 - RIF (odnosno na konto, koji je određen u šifrarniku Automatska konta.

Ako u šifrarniku Konta za taj konto označite Djelatnik je obvezan unos, onda će se obveze knjižiti po pojedinačnom djelatniku.

U modulu Nalozi za plaćanje zatim jednostavno pripremite nalog za plaćanje za isplatu tih obveza: Nalozi za plaćanje – Obveze prema djelatniku.

U ovoj uputi