Prava korisnika paketa "poslovanje" i potvrđivanje temeljnice

Unutar menija Korisnici kod prava korisnika dodali smo opciju Potvrđivanje temeljnice. Ograničenje vrijedi u situacijama kada korisnik koristi podlicencu ili svoju licencu jednog od paketa Poslovanja.

U osnovi paketi Poslovanje ne omogućava unos i uređivanje knjigovodstvenih podataka. U tom se slučaju kreira dokument koji ostaje u pripremi, tj. predlošku sve dok ga knjigovođa ne potvrdi.

Odabirom ovog prava i poslovni paket ima mogućnost potvrđivanja naloga za knjiženje. Na taj se način knjiženje automatski zapiše u glavnu knjigu i u knjigu porezne evidencije.

U ovoj uputi