Prava korisnika licenci Poslovanja i potvrđivanje temeljnice

Unutar menija Korisnici kod prava korisnika dodali smo opciju Potvrđivanje temeljnice. Ograničenje vrijedi u situacijama kada korisnik koristi podlicencu ili svoju licencu Poslovanja.

U osnovi licenca Poslovanje ne omogućava unos i uređivanje knjigovodstvenih podataka. U tom se slučaju kreira dokument koji ostaje u pripremi, tj. predlošku sve dok ga knjigovođa ne potvrdi.

Odabirom ovog prava i korisnik koji koristi licencu poslovanja ima mogućnost potvrđivanja temeljnica. Na taj se način knjiženje automatski zapiše u glavnu knjigu i u knjigu porezne evidencije.

U ovoj uputi