Prijenos knjigovodstvenih podataka iz iCentra u Minimax

Knjigovodstvene podatke, uključujući i stranke uvozimo iz iCentra u Minimax na sljedeći način:


Izvoz konta iz Minimaxa

Nakon što smo u Minimaxu otvorili organizaciju, zapisao se automatski kontni plan koji možemo prilagoditi svojim potrebama.

 1. U izborniku Šifrarnici > Konta uredimo kontni plan. Više o šifrarniku Konta.
 2. Kliknemo na Izvoz podataka za SAOP.
 3. Datoteku spremimo prilikom čega zapamtimo mjesto gdje smo spremili datoteku. Ukoliko nam se ne otvori prozor za spremanje, moramo popraviti postavke preglednika.

 

Uvoz konta u iCentar

 1.  U iCentru na prvom izborniku odaberemo Šifrarnici > Šifrarnici DK > Konta ES.
 2. Kliknemo na tipku za uvoz podataka. Otvori nam se prozor UVOZ ES konta.
 3. Potražimo datoteku za izvoz txt. koju smo izvezli iz Minimaxa.
 4. U polju Pretvorba iz obvezno odaberemo WIN 1250.
 5. Kliknemo na Potvrdi i konta ES su uvezena.

 

Uređivanje ES konta

Ovdje se s malo pomoći automatski povežu konta DK s ES kontima, tj. na koja konta u Minimaxu će se uvoziti postojeća knjiženja iz iCentra.

 1. Odaberemo Alati > Priprema podataka za Mm > Konta Mm.
  Kada imamo otvorenu tablicu konta, iz praktičnih razloga odaberemo samo stupce: šifra, naziv konta, knjižen i ES konto.
 2. Na tablicu kliknemo desnom tipkom miša i odaberemo: Odabir stupaca. Otvori se prozor Odabir stupaca.
 3. Kliknemo na znak koji je na slici označen plavom bojom da se sva polja osim polja Šifra prikažu na lijevoj strani.
 4. Zatim potražimo polje Naziv i kliknemo na znak koji je na slici označen zelenom bojom. Polje će se prikazati na desnoj strani.
 5. Isto napravimo za polja Knjižen i ES konta.
  Provjerimo jesu li u desnom polju sva polja koja su prikazana na slici u crvenom okviru.
 6. Kliknemo na Potvrdi.
  Otvori se tablica konta. Uređujemo samo konta koja u stupcu Knjižen imaju kvačicu.
  U polju šifra su konta u iCentru, u polju ES Konta su konta na koja će knjiženja biti prenesena u Minimax.

  Ukoliko knjiženja želimo imati na istim kontima i u Minimaxu. moramo popraviti ES konta.

  PAŽNJA! Ukoliko promijenimo ES konto, moramo provjeriti postoji li u Minimaxu inače ga moramo dodati prije početka uvoza podataka!

 7. Popravimo konta desnim klikom miša na redu konta. Otvori se prozor u kojem popravimo ES konto.
  Kada na taj način uredimo sva konta, podaci su spremni za izvoz.


Priprema izvozne datoteke iCentar XML

 1. U izborniku Alati odaberemo Priprema podataka na Minimax i zatim XML Priprema.
 2. Otvori se prozor u kojem odaberemo naše analitike i odredimo mjesto gdje ćemo spremiti XML datoteke.

Uvoz u Minimax

 1. U Minimaxu uđemo u organizaciju i u izborniku Postavke  odaberemo Uvoz iz XML.
  Otvori se prozor za uvoz datoteke koju smo pripremili u iCentru.
 2. Klikom na Pretraži potražimo mjesto gdje smo spremili datoteku, odaberemo ju i kliknemo na Uvezi datoteku. Podaci se uvezu, a Minimax ispiše poruku o uvozu.

Uvoz bez pogrešaka

Ukoliko je uvoz prošao bez pogrešaka, dokumenti su se uvezli kao predlošci temeljnica (zelene boje) koje je potrebno potvrditi.

 1. Pronađemo ih u izborniku Knjigovodstvo > Glavna knjiga.
 2. Temeljnice možemo (grupno) potvrditi tako da kliknemo na Napredna pretraga.
 3. U izborniku Alati odaberemo Potvrđivanje.
  Potvrde se svi predlošci usklađenih temeljnica, a neusklađene ostanu predlošci.
 4. Na kraju provjerimo kartice, bilancu i otvorene stavke.

 

Uvoz s pogreškama

 1. U slučaju da je prilikom uvoza došlo do pogrešaka program će ispisati popis pogrešaka koji obvezno spremimo klikom na Datoteka i odaberemo mjesto gdje ćemo ju spremiti.
 2. Zatim obrišemo predloške temeljnica koje su se uvezle u Knjigovodstvo > Glavna knjiga.
 3. Kliknemo na Napredno pretraživanje.
 4. U izborniku Alati odaberemo Brisanje.
  Pojavi se prozor gdje potvrdimo brisanje klikom na Briši odabrane predloške.
 5. Zatim ispravimo pogreške i ponovno uvezemo podatke u Minimax.
  • Pogreške na analitikama i strankama: popravimo ih u iCentru i tamo ponovno pripremimo datoteku za izvoz te ju opet uvezemo u Minimax.
  • Pogreške na kontima: prvo u Minimaxu unesemo konta koja nedostaju, a zatim ćemo ponoviti cijeli postupak (od početka ove upute) do ponovnog uvoza u Minimax. 


Nakon uspješnog uvoza, potvrdimo temeljnice kako je opisano u Uvoz bez pogrešaka.

U ovoj uputi