Prijenos podataka iz iCentra u Minimax

Knjigovodstvene podatke, uključujući i klijente,  iz iCentra u Minimax uvozimo na sljedeći način.

Izvoz konta iz Minimaxa

Kada u Minimaxu otvorimo organizaciju njoj se zapiše sistemski kontni plan kojeg možemo prilagođavati svojim potrebama. Trebamo uskladiti konta u iCentru s kontima u Minimaxu.

 1. U izborniku Šifrarnici > Konta uredimo kontni plan.
 2. Kliknemo na Izvoz podataka za SAOP da bismo mogli izvesti kontni plan iz Minimaxa.
 3. Minimax pripremi datoteku koju spremimo na računalo

Uvoz konta u iCentar

 1. U iCentru u izborniku odaberemo Šifrarnici > Šifrarnici DK > Konta ES.
 2. Kliknemo na tipku za Uvoz podataka. Otvori se prozor UVOZ ES konta.
 3. Potražimo datoteku za uvoz izvoz.txt, koju smo izvezli iz Minimaxa.
 4. U polju Konverzija iz odaberemo WIN 1250.
 5. Kliknemo na tipku Potvrdi i ES konta su uvezena.

Uređivanje ES konta

Ovdje se s malo pomoći automatski povežu DK konta sa ES kontima, znači na koja konta u Minimaxu će se uvesti postojeća knjiženja iz iCentra.

 1. Odaberemo Alati > Priprema podataka za Minimax > Konta Minimaxa
 2. Kada imamo otvorenu tablicu konta iz praktičnih razloga odaberemo kolone: šifra, naziv konta, knjižen i ES konto.
 3. Na tablicu kliknemo desnom tipkom miša i odaberemo: Odabir stupaca.
 4. Otvori se prozor Odabir stupaca.
 5. Kliknemo na znak koji je na slici označen plavom bojom tako da se sva polja osim Šifra prikažu na lijevoj strani.
 6. Zatim potražimo polje "Naziv" i kliknemo na znak koji je na slici označen zelenom bojom. Polje će se prikazati na desnoj strani.
 7. Isto napravimo i za polja Knjižen i ES konto.
 8. Provjerimo jesu li u desnom prozoru sva polja koja su prikazana na slici u crvenom kvadratu.
 9. Kliknemo na tipku Potvrdi.
 10. Otvori se tablice konta.
 11. Uređujemo samo konta koja u stupcu Knjižena imaju kvačicu.

U polju šifra su konta u iCentru, u polju Konta su ES konta kamo će biti prenesena knjiženja u Minimax.

Ako knjiženja želimo i u Minimaxu imati na istim kontima moramo ispraviti ES konta.

UPOZORENJE!

Ako promijenimo ES konto moramo provjeriti postoji li u Minimaxu. Ako ga nema moramo ga dodati prije nego počnemo s uvozom podataka!

ES konta ispravljamo desnim klikom miša na redu konta. Otvori se prozor u kojem popravimo ES konto.

Na taj način uredimo sva konta.

Priprema izvozne datoteke iCentar.XML

 1. U izborniku Alati odaberemo Priprema podataka za Minimax i zatim Priprema XML
 2. Otvori se prozor u kojem odaberemo naše analitike i odredimo mjesto spremanja XML datoteke.
 3. Datoteku spremimo na računalo

Uvoz u Minimax

 1. U Minimaxu uđemo u organizaciju i unutar izbornika za uređivanje postavki odaberemo Uvoz iz XML.
 2. Klikom na Pretraži pronađemo mjesto gdje smo spremili datoteku, odaberemo ju i kliknemo Uvezi datoteku.

Podaci se uvezu, a Minimax ispiše izvještaj o uvozu.

Uvoz bez pogrešaka

Ako je uvoz bio bez pogrešaka podaci će se uvesti kao predlošci temeljnica (zelene boje) koje je potrebno potvrditi.

 1. Podatke možemo naći u Glavnoj knjizi. U izborniku odaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga.
 2. Temeljnice možemo (grupno) potvrditi tako da kliknemo na napredno traženje, a zatim odaberemo Alati > Potvrđivanje.
  Potvrdit će se svi predlošci usklađenih temeljnica, a neusklađene će ostati predlošci.
 3. Na kraju provjerimo kartice, bilancu i otvorene stavke.

Uvoz s pogreškama

 1. U slučaju da je prilikom uvoza došlo do pogrešaka program će ispisati popis pogrešaka kojeg obavezno spremimo klikom na Datoteka > Spremi i odaberemo mjesto pohrane.
 2. Zatim obrišemo predloške temeljnica koje su se uvozile u Knjigovodstvo > Glavna knjiga.
 3. Kliknemo na napredno traženje, a zatim odaberemo Alati > Brisanje.
 4. Pojavi se prozor u kojem potvrdimo brisanje klikom na Briši odabrane predloške.
 5. Zatim krenemo ispravljati pogreške – objašnjenje pogrešaka.
  • Pogreške kod analitika i klijenata: popravimo ih u iCentru i ponovno pripremimo izvoznu datoteku u iCentru te ju opet uvezemo u Minimax.
  • Pogreške kod konta: prvo u Minimaxu unesemo konta koja nam nedostaju, zatim ponovimo cijeli postupak (od početka ove upute) do ponovnog uvoza u Minimax.
U ovoj uputi