Primljene narudžbe - uklanjanje masovnih obrada

U modulu Primljene narudžbe uklonjena je opcija Masovne obrade budući da je sadržavala samo jednu akciju > Priprema izdanih narudžbi.

Budući da je to bila jedina akcija, sada je ta mogućnost dostupna kao samostalni gumb umjesto masovnih obrada.

Klikom na Priprema izdanih narudžbi na popisu možemo odabrati primljene narudžbe na temelju kojih želimo pripremiti izdane narudžbe, zatim biramo količinu artikala i stranku, a klikom na Izvrši, u modulu Izdane narudžbe pripremit će se izdane narudžbe u predlošku.

U ovoj uputi