Usklađivanje temeljnice tečajnih razlika

Ako na kraju godine primijetite da Vam postoje tečajne razlike na kontu deviznog računa ili deviznog prijelaznog računa, ta temeljnica ne formira se automatski unutar programa, već ju je potrebno ručno unijeti.

  1. Pod Knjigovodstvo > Glavna knjiga klikom na Novo odaberete vrstu temeljnice TR-tečajne razlike.


  2. Na redu knjiženje unesemo konto deviznog računa ili prijelaznog deviznog računa. Pod Valuta odaberemo EUR i ne upisujemo iznos (ostavimo nula), već pod Tečaj (HRK) unesemo iznos tečajnih razlika. Kliknemo Sačuvaj knjiženje.


  3. Kada unosimo trošak ili prihod od tečajnih razlika unesemo samo iznos u kunama.
U ovoj uputi