Početak rada sa zalihama

Uputa se odnosi na aktivaciju i početne postavke modula Zalihe.

 1. U izborniku odaberemo Poslovanje > Zalihe
 2. Unesemo Naziv skladišta
 3. Unesemo Šifru skladišta
  • šifra skladišta je proizvoljan podatak, no obvezna je kod uvoza artikala
 4. Odaberemo način vođenja zaliha:
  • po nabavnoj vrijednosti - veleprodaja > imamo mogućnost odrediti unos prodajne cijene
  • po prodajnoj vrijednosti - maloprodaja > ako odredimo vođenje zaliha po maloprodajnoj vrijednosti, imamo mogućnost odabira konta knjiženja zaliha
 5. Knjiženje zaliha:
  • po nabavnoj vrijednosti
  • po prodajnoj vrijednosti - kod odabira te postavke možemo detaljnije razdijeliti konta za knjiženje koja program samostalno predlaže
   • konto zaliha
   • konto RUC
   • konto PDV - opća stopa
   • konto PDV - snižena stopa
   • konto PDV - niža stopa
 6. Ako označimo da se skladište predlaže, program će kod unosa prometa predlagati to skladište
 7. Unos spremimo
 8. Ako želimo nastaviti s unosom novih skladišta, ponovimo postupak od točke 2
 9. Kad unesemo sva skladišta, odaberemo Naprijed

Unos početnog stanja

 1. Odredimo datum početnog stanja zaliha i, ako želimo, uključimo mogućnost za:
 2. Razduživanje zaliha neposredno s računom
 3. Upravljanje artikla po serijama (te mogućnosti moguće je kasnije promijeniti u podešavanjima organizacije)
 4. Klikom na Potvrdi prikaže se prozor s predloškom dokumenta za unos početnog stanja zaliha
 5. Kliknemo na dokument Početno stanje - prosječne cijene. Kod unosa početnog stanja imamo sljedeće mogućnosti:
  • nemamo početno stanje zaliha (u tom slučaju potvrdimo prazan dokument),
  • početno stanje zaliha želimo ručno unijeti ili
  • početno stanje želimo uvesti preko xml datoteke.

Nemamo početno stanje zaliha

U tom slučaju samo potvrdimo prazan dokument početnog stanja klikom na Potvrdi. Tom potvrdom bit će omogućeno unošenje novih dokumenata.

Prije unosa početnog stanja uredimo Šifrarnik > Artikala

Ručni unos početnog stanja

 1. Odaberemo Uredi.
 2. Unesemo Datum početnog stanja i Opis koji vrijede za cijeli dokument.
  Zalihu na svaki pojedini artikl dodajemo na redove dokumenta.
 3. U skladište: ako imamo samo jedno skladište nije potrebno unositi.
  U slučaju da imamo više skladišta možemo ih dodavati klikom na Novo, postavke uređujemo klikom na ikonu olovke, a pregled svih skladišta dobijemo klikom na padajući izbornik.
 4. Artikl: odaberemo ga iz šifrarnika artikala, a možemo unijeti i novi artikl klikom na Novo.
 5. Količina: unesemo količinu (mjerna jedinica određena je na artiklu).
 6.  Cijena: unesemo cijenu po jedinici artikla. Program automatski izračuna vrijednost.
 7. Vrijednost: Ako u polje Cijena unesemo cijenu artikla onda program automatski obračuna vrijednost. Inače, možemo i ručno unijeti vrijednost artikla.
 8. Klikom na ikonu dodajemo artikl na redak dokumenta
 9.  Nastavimo s unosom stanja odabirom novog artikla.

Kod daljnjih unosa preporučujemo da tijekom unosa dokument spremate klikom na Spremi i zatim nastavite s unosom.

Uvoz početnog stanja

 Početno stanje zaliha možemo uvesti preko Excel datoteke.

 1. Na predlošku početnog stanja kliknemo Uredi te ikonu za Uvoz redaka.
 2. Odaberemo mogućnost Pripremi prijedlog i kliknemo na Prijedlog.
 3. Datoteku spremimo na računalo i popunimo potrebnim podacima.
 4. Na predlošku početnog stanja ponovno kliknemo na ikonu za uvoz redaka.
 5. Odaberemo mogućnost Uvoz datoteke, odaberemo datoteku i kliknemo Potvrdi.

Detaljnije o uvozu početnog stanja pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi