Rezervni telefonski brojevi

Ako iz bilo kojeg razloga ne možete upotrijebiti svoj telefon, prijavni kod Vam možemo poslati na rezervni telefonski broj putem SMS poruke.

  1. Prijavite se u svoj SAOP račun.
  2. U dijelu Provjera u dva koraka izaberite Rezervni telefonski brojevi .

Na tom mjestu možete dodavati, uređivati i brisati rezervne telefonske brojeve.

Kada Vas program kod prijave traži unos prijavnog koda, ako unesete više brojeva, moći ćete izabrati na koji od rezervnih brojeva da Vam pošaljemo prijavni kod.

U ovoj uputi