Bruto bilanca

U izborniku Knjigovodstvo > Glavna knjiga kliknemo na Bruto bilanca. Program prikaže bruto bilancu na zadnji dan tekuće poslovne godine unutar programa koji sadrži sve potvrđene temeljnice do tog dana. Kod pregleda bruto bilance u stupcu Početno prikazano je početno stanje na 01.01. u poslovnoj godini (temeljnice PS-Početno stanje), promet kroz poslovnu godinu u stupcu Promet, u stupcu Ukupno prikazuje se zbroj početnog stanja i prometa, u stupcu Konačno je završno stanje na dan na koji je bruto bilanca pripremljena.

Osnovni pregled bruto bilance:

1. Na dan – datum do kojeg se uzimaju u obzir temeljnice.

2. Sume – odaberemo prikaz konta.

 • – prikaz razreda konta
 • 12 - prikaz klase konta
 • 123 - prikaz skupine konta
 • 1234… - prikaz knjiženja na četveroznamenkastim ili analitičkim kontima.

3. Samo potvrđeno – ukoliko maknemo kvačicu uzimaju se u obzir i temeljnice koje su predlošci.

Prikaz bruto bilance sa novim postavkama prikažemo klikom na Nađi.

Napredan pregled bruto bilance

Klikom na ikonu Povećala otvoriti će nam se mogućnost naprednog pregleda bruto bilance.  Na naprednom pregledu možemo ograničiti pregled prema:

 1. Datumu temeljnice – datum od – do kojeg se uzimaju u obzir temeljnice.
 2. Kontu – unos konta od – do. Na primjer od 4 do 4999.
 3. Analitici – ograničenje po određenoj analitici.
 4. Stranci- ograničenje po određenoj stranci.
 5. Djelatniku- ograničenje po određenom djelatniku.
 6. Novčanoj jedinici - ograničenje po određenoj novčanoj jedinici.
 7. Porezno priznati – uzimanje u obzir konta koja u postavkama imaju postavljeno da su porezno priznata.
 8. Porezno nepriznati – uzimanje u obzir konta koja u postavkama imaju postavljeno da su porezno nepriznata.
 9. Samo potvrđeno – uzimaju se u obzir samo potvrđene temeljnice, bez predložaka.
 10. Sumama konta.

Prikaz bruto bilance sa novim postavkama prikažemo klikom na Nađi.

Ispis bruto bilance

Klikom na Pretpregled otvoriti će se mogućnost ispisa bruto bilance. U pretpregledu možemo urediti ispis sukladno OVOJ uputi.  Pod Ostale postavke možemo odabrati mogućnost ispisa i naziva konta na bruto bilanci. Pod Jezik za konta možemo odabrati mogućnost ispisa bruto bilance na stranom jeziku. U tom slučaju bitno je da su na Šifranici > Konta upisani i nazivi konta na stranom jeziku. Klikom na Ispiši možemo ispisati bruto bilancu.

Podatke bruto bilance možemo izvesti i u excel klikom na Izvoz tablice u gornjem desnom kutu programa. 

U ovoj uputi