Arhiviranje podataka organizacije

Arhivu podataka potrebno je napraviti PRIJE zaključka ili brisanja organizacije.

Predlažemo da ispis, tj. arhiviranje podataka napravite nakon svake zaključene godine.

Obavezni podaci koje moramo arhivirati za svaku poslovnu godinu:

 

Preporučamo izvoz podataka u Excel

 • Izlazni računi
 • Ulazni računi
 • Predračuni
 • Šifrarnik klijenata
 • Kontni plan
 • Zalihe

 

Provjerimo imamo li ispisane sve dokumente:

 • izlazni računi
 • temeljnice
 • obračuni PDV-a
 • knjiga Ulaznih računa i Izlaznih računa
 • blagajnički dnevnici, uplatnice i isplatnice
 • putni nalozi
 • zalihe: svi dokumenti, inventura
 • obračuni plaća i regresa, te drugih osobnih primitaka

 

Više o izvozu podataka iz Minimaxa

U ovoj uputi