Kopiranje radnog naloga u izlazni račun

Radni nalog možemo kopirati u izlazni račun.

  1. Iz izbornika odaberemo Poslovanje.
  2. Klikom na Radni nalozi prikazat će se tablica svih radnih naloga.
  3. Odaberemo radni nalog koji želimo kopirati tako da kliknemo na broj radnog naloga.
  4. Kliknemo na Kopiraj u račun.

Program će na temelju toga pripremiti predložak izlaznog računa koji, ukoliko je potrebno, možemo urediti.

Na postavkama radnih naloga moguće je odrediti želimo li da se, kod kopiranja u izlazni račun, na računu prikaže i redak s podacima o broju i nazivu radnog naloga.

Ako je ta mogućnost uključena, na retku artikla na izlaznom računu prikazat će se podatak o broju i nazivu radnog naloga:

U ovoj uputi