Olakšice za uzdržavane članove obitelji

Kod obračuna plaća program uzima u obzir olakšicu za uzdržavane članove obitelji na temelju podataka koje upišemo kod pojedinih radnika.

  1. U Šifrarnici > Djelatnici odaberemo djelatnika (kliknemo na ime i prezime).
  2. Odaberemo Uzdržavani članovi obitelji.
  3. Klikom na Novo upišemo uzdržavanog člana obitelji.
  4. Uzdržavan od: od tog datuma na dalje program će tog člana uzeti u obzir kao olakšicu.
  5. Uzdržavan do: s tim datumom program će prestati uzimati u obzir tog člana kao olakšicu.
  6. Oznaka: zakonski su propisane različite olakšice koje program automatski uključuje kod obračuna plaća na temelju te oznake.
  7. Podatke spremimo.

Korištenje olakšice kod obračuna plaće

Na prvom koraku obračuna plaća određujemo hoće li se kod pojedinačnog obračuna olakšice uzeti u obzir tako da označimo kvačicu u dijelu Uračunavanje olakšice ako želimo da se ista evidentira.

U ovoj uputi