Osnovne postavke

Na ulaznoj stranici programa Minimax možemo pregledavati organizacije, otvoriti nove, vidjeti organizacije kojima nemamo pristup i organizacije koje su arhivirane. U polju statistika možemo pregledavati grafikone prometa organizacije. Na početnoj stranici također uređujemo korisnički račun, čitamo sistemske poruke od Minimaxovih administratora i odgovore na pitanja postavljena kroz zahtjev za pomoć te imamo direktnu vezu do uputa za korištenje programa.