Numeracija artikala (šifra artikla)

Šifra artikla neobvezan je podatak koji može sadržavati do 30 slova i/ili brojeva.

Kod unosa novog artikla šifru možete unijeti sami ili ju Minimax predloži automatski.

Aktiviranje automatskog dodavanja rednih brojeva šiframa artikala

  1. Odaberemo izbornik > Postavke > Organizacija.
  2. U dijelu „Ostalo“ uključimo mogućnost „Uzastopno numeriranje šifriranja artikala“.
  3. Program će kod unosa novog artikla predložiti sljedeći slobodan broj za šifru artikla.
U ovoj uputi