Porez na potrošnju - unos

Prije unosa potrebno je na Šifrarnici > Poslovnice otvoriti novu poslovnicu klikom na gumb Novo.

Kod unosa popunimo sljedeća polja:

  • Vrsta: obavezno odaberemo Ugostiteljstvo.
  • Analitika: odaberemo postojeću analitiku vezanu uz poslovnicu ili otvorimo novu klikom na +.
  • Naziv: upišemo naziv poslovnice.
  • Mjesto: upišemo mjesto poslovnice.
  • Općina sjedišta: odaberemo općinu u kojoj se nalazi poslovnica.
  • Postotak poreza na potrošnju: upišemo postotak poreza na potrošnju koji vrijedi za odabranu općinu. Možemo upisati broj s intervala 0,00 - 3,00.
  • Slanje PP-MI-PO na ePoreznu: na ovom polju uključimo kvačicu ako se PP-MI-PO obrazac za odabranu općinu šalje preko ePorezne.

Ako smo na unosu dnevnog utrška odabrali analitiku povezanu s poslovnicom tipa Ugostiteljstvo, onda je kod unosa utrška u dijelu Porezi moguće odabrati i porez na potrošnju. Detaljnije o unosu poreza na potrošnju pročitajte OVDJE

Za unos Poreza na potrošnju nemamo mogućnost biranja roba/usluga u stupcu Sadržaj, niti možemo unijeti podatak u polje Osnovica + PDV, već unosimo samo osnovicu poreza i program sam predloži vrijednost poreza na potrošnju na osnovu upisanog postotka na poslovnici

Kada potvrdimo utržak, pripremi se temeljnica utrška koja sadrži i porez na potrošnju. U RiF organizacijama knjiži se na konto 2601, a u RRiF organizacijama na konto 2484.

Tako upisan dnevni utržak s porezom na potrošnju osnovica je za obračun i pripremu PDF i XML PP-MI-PO obrasca u Knjigovodstvo > Porez na potrošnju.

U ovoj uputi