Stalne isplate djelatnika

Stalne isplate djelatnika unosimo prema sljedećim koracima:

  1. U šifrarniku djelatnika klikom na pojedinog djelatnika pa na Ostali podaci djelatnika > Stalne isplate klikom na Novo moguće je unijeti novu isplatu.
  2. U polju Vrsta isplate iz padajućeg izbornika biramo vrstu isplate za koju želimo da se predlaže na obračunima. Nakon odabira vrste isplate otvara se dodatno polje za upis iznosa / broja jedinica / postotka (ovisno o pojedinoj vrsti isplate kao i prilikom dodavanja na obračunu plaće).
  3. U dijelu Razdoblje obračunavanja definiramo datum od kojeg želimo da se isplata uzme u obzir i kad formiramo obračun plaće s odgovarajućim razdobljem, unesena isplata će se predložiti. Datum kraja unosimo kad želimo da se navedena isplata prestane predlagati u obračunima.
    Napomena: ako u razdoblju obračunavanja nisu upisani datumi, program će unesene isplate predlagati na svim obračunima.
  4. Klikom na Spremi unesena isplata predložit će se na obračunu plaće u kojem je razdoblje obračunavanja u cijelosti uključeno u razdoblje obračuna.

Ako djelatnik ima više vrsta isplata koje mu se svaki mjesec obračunavaju, ponovimo korake od 1 do 4.

Napomena: stalne vrsta isplata ne utječu na predlaganje refundacija i bolovanja, odnosno te će se vrste isplata i dalje automatski predlagati na obračunima plaće kad su unesene za fond sati za cijeli mjesec.

Na unosu stalnih isplata moguće je unijeti i "kompleksnije" vrste isplata, odnosno one koje imaju više od 4 osnovna parametra za unos (naziv, broj jedinica, iznos na jedinicu, razdoblje obračunavanja). Tako unesene stalne isplate na platnu listu progam će prenijeti kao nepoznatu vrstu isplate i bit će ju potrebno urediti, tj. ponovno odabrati iz padajućeg izbornika i popuniti polja koja se nisu predložila s unosa stalne isplate.


U ovoj uputi