OOP - podaci o odgovornoj osobi

Na obračunu ostalih osobnih primitaka u dijelu Odgovorna osoba uklonjen je podatak za upis telefonskog broja budući da se taj podatak ne koristi na obračunu niti u JOPPD obrascu.

U ovoj uputi