Obračun PDV-a - dopuna ZP obrasca

Za obračune PDV-a od 1.1.2020. propisan je novi ZP obrazac te sukladno s njim i nova xml shema što je ažurirano u programu. Za obračune PDV-a od 1.1.2020. na dalje, program će pripremiti novi obrazac i pripadajuću xml shemu.

U ovoj uputi