Godišnje obrade - GFI-POD datoteka za 2023.

S ovom verzijom programa instalirana je GFI-POD datoteka za poslovnu godinu 2023. 

Prilikom zaključivanja 2023. godine na koraku Godišnji financijski izvještaj pripremit će se nova datoteka s ažuriranim AOP oznakama.

Iznosi u izvještaju su u eurima i centima i zaokružuju se na dvije decimale.

Više o formiranju godišnjih obrada i zaključku poslovne godine možete pročitati OVDJE.

U ovoj uputi