Prilikom prijave program se otvara u smanjenom prozoru

Problem s otvaranjem smanjenog prozora povezan je s postavkama računala, a ne sa samim programom. U slučaju da imate problema s otvaranjem Minimax prozora, predlažemo da Minimaxu pristupate preko poveznice https://moj.minimax.hr.

U ovoj uputi