Obračun PDV-a - ažuriranje obrazaca za predaju u 2023.

Sukladno prelasku na novu novčanu jedinicu i uvođenju nulte stope PDV-a, u modulu obračuna PDV-a ažurirani su obrasci (pdf i xml) za razdoblja obračuna u 2023. godini.

Ako ste u međuvremenu već potvrdili obračun PDV-a za siječanj 2023., obračun je potrebno otkazati i ponovno potvrditi kako bi se pripremile ažurirane xml i pdf datoteke.

Za razdoblja iz 2022. i dalje se pripremaju stare verzije dokumenata.

U ovoj uputi