Ulazni račun plaćen karticom na rate - PDV po naplaćenoj naknadi

Postavke konta

 Na postavkama konta 2160 (RRiF) ili 2850 (RIF) potrebno je označiti da se stranka može unijeti.

Ulazni račun dobavljača 1. dio

Kada potvrdimo unos ulaznog računa koji je plaćen karticom na rate, uđemo u temeljnicu tog računa i klikom na Uredi pod Podaci za PDV uklonimo Datum za PDV. Kada obrišemo datum kliknemo na Sačuvaj PDV i promjenu Spremimo

 Zatim kliknemo na Zatvaranje na temeljnici i račun otvorimo kako bismo ga kasnije mogli označavati kao plaćenog za iznose rata.

Ulazni račun od kartičara

Kada knjižimo ulazni račun od banke na kojem su rate plaćanja računa, onda možemo odabrati rashod 2160 ili 2850 koji ima postavke stopu PDV-a neoporezivo i vezu rashod. 

Predlažemo da se rashod 2160 ili 2850 koji ima vezu Ulazni račun odabere prilikom knjiženja zadnje rate jer, ako ga odaberemo na prvoj rati, onda se više neće pojavljivati na padajućem izborniku.

Prilikom unosa samog rashoda na ulaznom računu od kartičara, pod Osnovicu upisujemo iznos rate, a u Opis možemo upisati račun koji zatvaramo s tom ratom i koja rata je plaćena.

Uđemo u temeljnicu računa od kartičara i na redu knjiženja 2160 ili 285promijenimo dobavljača s naziva kartične kuće na dobavljača čiji račun plaćamo na rate. 

 

Ulazni račun dobavljača 2.dio 

Nakon knjiženja rate plaćanja kod računa od kartičara, potrebno je ući u temeljnicu ulaznog računa dobavljača koji se plaća na rate i klikom na Označi kao plaćeno upisati datum i iznos rate koja je plaćena. Prema upisanim datumima i iznosima taj račun će ući u obračun PDV-a.

 Također, u temeljnici pod Zatvaranje, potrebno je zatvoriti račun s iznosom rate kako bi se dio obveze zatvorio.

U ovoj uputi