Prodaja u maloprodaji iz zaliha veleprodaje (razduživanje po sastavnici)

Za primjere prodaje u maloprodaji iz zaliha veleprodaje za artikle za koje je definirano razduženje po normativima, omogućen je odabir dodatnog (veleprodajnog) skladišta koje će se rasteretiti za normative artikla. Odabirom dodatnog skladišta na izlaznom računu automatski će se rasknjižiti zalihe između veleprodaje i maloprodaje.

Za ispravno formiranje prometa i mogućnost odabira dodatnog skladišta na izlaznom računu, na postavkama organizacije potrebno je uključiti kvačicu na polju Upotreba dodatnog skladišta kod rasterećenja zaliha.

Kad je ova funkcionalnost uključena, na izlaznom računu prikazat će se polje Dodatno skladište. Odabir dodatnog skladišta obvezan je prilikom korištenja artikala tipa Proizvod na kojima je uključena opcija za razduživanje po normativu kod izdavanja sa skladišta, a riječ je o maloprodajnom skladištu na kojem se ne vode zalihe.

Napomena: Za artikle na kojima je uključena funkcionalnost Razduženje po normativu iz računa nije moguć odabir dodatnog skladišta i ne formira se prijenos iz VP skladišta na MP skladište, već se samo pripremi izdavanje za sastavnice s VP skladišta.

U primjeru prodaje artikla s maloprodajnog skladišta za koji je uključeno raduženje po normativu kod izdavanja sa skladišta, na izlaznom se računu uz odabir osnovnog skladišta prikaže i mogućnost odabira dodatnog skladišta.

Uzmimo za primjer artikl Stakleni stol koji prodajemo u maloprodaji, a koji se sastoji od drvene konrstrukcije stola i stakla i ima uključenu opciju za razduživanje po normativu kod izdavanja sa skladišta kao u primjeru na prethodnoj slici.

Napomene: Ako je prilikom prodaje odabran artikl bez normativa i nije odabrano dodatno skladište, razdužit će se osnovno skladište za prodani artikl.

Ako je odabran artikl bez sastavnice i odabrano je dodatno skladište, razdužit će se dodatno skladište, formirati primka na osnovno skladište i izdavanje s osnovnog skladišta.

Na VP skladištu imamo zaprimljenu određenu količinu drvene konstrukcije stola i stakla, a s MP skladišta prodajemo stakleni stol. Ispostavljanjem računa pripreme se dva prometa u zalihama – prijenos materijala iz VP skladišta u MP skladište i izdavanje s MP skladišta.

Prometom PL razduži se materijal / normativi (konstrukciju i staklo) iz VP skladišta i formira se prijem na MP skladište, a na MP skladištu pripremi se izdavanje za prodani proizvod – stakleni stol.

Primka na MP skladište iz VP skladišta:

Izdavanje s MP skladišta:

Ovi formirani prometi evidentiraju se u knjizi popisa o nabavi i prodaji robe u trgovini na malo, tj. Trgovačkoj knjizi.


Na ovaj način svaka maloprodajna poslovnica može imati svoje skladište materijala, odnosno za svako MP skladište moguće je definirati drugo dodatno veleprodajno skladište s kojeg će se razduživati normative.

Odluka kako ćete raditi je na vama – hoćete li raditi preko jednog skladišta materijala za sve maloprodajne poslovnice ili za svaku poslovnicu definirati svoje VP skladište.

Na isti način ova funkcionalnost radi i na unosu knjiženja izlaznog računa i/li dnevnog utrška s izdavanjem sa skladišta maloprodaje u modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka.

U ovoj uputi