Komisijska prodaja robe

Komisijsko skladište

Za svakog komisionara otvorimo posebno skladište (također možemo otvoriti više skladišta za pojedine trgovine).

Prijenos zaliha na skladište komisionara

Skladište komisionara služi za evidenciju o vrsti i količini robe koja je u prodaji kod određenog komisionara (u svakoj trgovini).

To je skladište naše organizacije, a zalihe (roba) su u našem vlasništvu.

U Zalihama možemo određenu količinu robe prenijeti na skladište komisionara.

Više o prijenosu na drugo skladište.

Otpremnica

Mogućnost ispisa Otpremnice prikazat će se ako u postavkama organizacije imamo označenu Veleprodaju (označavamo kod otvaranja modula Zalihe). U protivnom, možemo ispisati samo međuskladišnicu.

Na potvrđenom prijenosu pronađemo gumb Otpremnica.

Otpremnicu možemo ispisati te ispostaviti komisionaru koji potpisom otpremnice potvrđuje primku robe.

Izdavanje iz komisijskog skladišta

Kada komisionar proda našu robu, slijedi Izdavanje iz komisijskog skladišta.

Unesemo novo izdavanje te odaberemo određeno komisijsko skladište.

Izdavanje računa komisionaru

Za prodanu robu komisionaru izdajemo račun koji najbrže možemo napraviti kopiranjem izdavanja (Otpremnice) u Izlazni račun.

Preostala roba na komisijskom skladištu

Ako komisionar nastavi prodavati našu robu, tada će na tom skladištu ostati zalihe robe.

Ako komisionar vrati preostalu neprodanu robu, tada napravimo prijenos iz komisijskog skladišta u „obično“ skladište.

U ovoj uputi