Unos osobe za obračun drugog dohotka

Iz izbornika odaberemo Šifranici > Djelatnici, kliknemo na Novo.

Osnovni podaci

 1. Unesemo ime.
 2. Unesemo prezime.
 3. Unesemo datum rođenja.
 4. Odaberemo spol.
 5. Unesemo OIB
 6. Unesemo porezni broj da nam se pripreme analitički podaci za JOPPD obrazac. U slučaju da imamo nerezidenta koji nam nije dostavio porezni broj podatke upišemo pod Drugi podaci > OIB.
 7. Unesemo šifru (podatak je obavezan prilikom uvoza).
 8. Unesemo napomene.
 9. Odaberemo upotreba.

Promjenjivi podaci

 1. Unesemo adresu.
 2. Unesemo poštanski broj.
 3. Iz padajućeg izbornika odaberemo državu prebivališta.
 4. Iz padajućeg izbornika odaberemo državu nerezidenta.
 5. Iz padajućeg izbornika odaberemo analitiku.

Bankovni računi

 1. Unesemo IBAN ukoliko želimo da se pripremi platni nalog.
 2. Predloži se BIC.

Postoji mogućnost dijeljenja primatelja gdje možete unijeti IBAN za dijeljenje.

Podaci za osobne primitke

 1. Vrsta zaposlenja: odaberemo Zaposlen drugdje.
  Ostali podaci na radniku pod podaci za osobne primitke i drugi podaci ne utječu na obračun Drugih osobnih primitaka.
 2. Kliknemo Spremi.
U ovoj uputi