Unos osobe za obračun drugog dohotka

Iz izbornika odaberemo Šifranici > Djelatnici, kliknemo na Novo.

Osnovni podaci

 1. Unesemo ime.
 2. Unesemo prezime.
 3. Unesemo datum rođenja.
 4. Odaberemo spol.
 5. Unesemo OIB.
 6. Unesemo šifru (podatak je obavezan prilikom uvoza).
 7. Unesemo napomene.
 8. Uključimo kvačicu u polju upotreba.

Promjenjivi podaci

 1. Unesemo adresu.
 2. Unesemo poštanski broj.
 3. Iz padajućeg izbornika odaberemo državu prebivališta.
 4. Iz padajućeg izbornika odaberemo državu boravišta.
 5. Iz padajućeg izbornika odaberemo analitiku.

Bankovni računi

 1. Unesemo IBAN ukoliko želimo da se pripremi platni nalog. IBAN je potrebno unijeti tako da u prvo polje unesete HRxx (prva dva broja računa), a u drugo polje ostatak broja računa.
  • SWIFT se predloži automatski.
 2. U dijelu Bankovni račun za podjelu moguće je unijeti IBAN za dijeljenje (taj drugi račun moguće je definirati i kao zaštićeni).

Podaci za osobne primitke

 1. Vrsta zaposlenja: odaberemo Zaposlen šifra drugog poslodavca (kod drugog poslodavca).
 2. Unesemo datum zaposlen od kako bismo osobu kojoj isplaćujemo drugi dohodak mogli odabrati na padajućem izborniku.
 3. Za djelatnika kojem obračunavamo samo drugi dohodak ostale podatke u ovom dijelu nije potrebno unositi.


Ostali podaci

 1. Za djelatnika kojem obračunavamo samo drugi dohodak, od ostalih podataka potrebno je unijeti općinu boravka i radnog mjesta kako bi se pripremila B stranica JOPPD obrasca.
 2. Kliknemo Spremi.
U ovoj uputi