Izlazni e-računi - dopune xml sheme (opis artikla i blagajnik)

Dopunili smo xml shemu e-računa i sada se prilikom ispostavljanja računa u xml datoteku upiše opis artikla s retka artikla na računu. Do sada se upisivao opis artikla iz šifrarnika artikala.


Xml shema dopunjena je i s podatkom o blagajniku i sada u xml datoteku upiše ime i prezime blagajnika koji je odabran na izlaznom računu.

U ovoj uputi