Posebnosti knjiženja ulaznih računa kod obračuna PDV-a po plaćenoj realizaciji

Kod „običnih“ poreznih obveznika kod knjiženja ulaznog računa izradi se automatska knjigovodstvena temeljnica koja već sadrži odgovarajuće zapise u porezne evidencije.

Kod obveznika koji PDV obračunavaju na temelju plaćene realizacije, potraživanje za PDV se mora zapisati u porezne evidencije tek s danom plaćanja.

Na temelju postavke da PDV obračunavamo prema plaćenoj realizaciji Minimax kod knjiženja ulaznih računa uzima u obzir određene postavke.

Datum za PDV na temeljnici (podaci za PDV)

Datum za PDV određuje u koje će se porezno razdoblje ulazni račun proknjižiti.

Kod vođenja PDV-a po plaćenoj realizaciji kod knjiženja ulaznog računa pripremi se temeljnica s podacima za PDV bez upisanog podatka Datum za PDV.  To znači da se ulazni račun zapiše u knjigovodstvene evidencije, ali ne i u porezne.

Kod zatvaranja (knjiženja plaćanja) tog ulaznog računa, na temeljnici ulaznog računa nastaje dodatan zapis s podacima za PDV gdje je upisan datum za PDV.

Ukoliko je više plaćanja, za svako plaćanje nastane novi zapis kod čega je iznos plaćanja razdijeljen na odgovarajuću osnovicu i iznos PDV-a, a datum PDV-a je jednak datumu plaćanja.

Ručni unos datuma za PDV po plaćenoj realizaciji

  1. Ako želimo ručno dodati datum zatvaranja (plaćanja) računa, na temeljnici izaberemo red bez datuma za PDV i kliknemo na polje Označi kao plaćeno.
  2. Unesemo datum i vrijednost plaćanja.
  3. Izaberemo U redu

Posebni primjeri ulaznih računa za koje ne vrijedi PDV po plaćenoj realizaciji

 Za donje se primjere kod knjiženja ulaznog računa na temeljnici upiše i Datum za PDV što znači da je račun odmah upisan u porezne evidencije.

  1. Ulazni račun za predujam
    Knjiženje rashoda s oznakom predujam - takav se račun  u PDV knjige proknjiži na temelju datuma primitka računa za predujam.
  2. Ulazni račun s oznakom samooporezivanje - takav se račun u PDV zabilježi na temelju datuma obavljanja usluge, a ukoliko je to razdoblje zaključeno, tada se proknjiži na temelju datuma primitka računa. (ulazni računi iz EU)
  3. Računi koji nemaju PDV
    Računi na kojima su odabrani rashodi koji su označeni kao oslobođeni PDV-a - takav račun ide u obračun PDV-a na temelju datuma primitka računa.
U ovoj uputi