Ulazni računi - PDVP temeljnica za storno računa kod organizacija po naplaćenoj organizaciji

Kod organizacija koje su obveznici PDV-a po naplaćenoj realizaciji, prilikom formiranja storna neplaćenog ulaznog računa odabirom načina plaćanja Zatvaranje i povezivanjem s original računom, stavke su se se automatski međusobno zatvorile i pripremila se PDVP temeljnica, ali samo za original račun čime je ostao saldo na kontu 14080. 

Greška je sada ispravljena i formiranjem storna na ovaj način pripreme se PDVP temeljnice i za original račun i za storno čime je saldo na 14080 nula.

Ako ste storna neplaćenih ulaznih računa unosili na gore opisani način, predlažemo da provjerite saldo na kontu 14080 i po potrebi napravite ispravak, odnosno otkažete tako formirana storna računa i ponovno ih potvrdite. Ako su računi već uključeni u obračune PDV-a, druga opcija ispravka je ručni unos PDVP temeljnice za iznose storna UR za koje se nije pripremilo preknjižavanje.

U ovoj uputi