Jednostavni (POS) izlazni račun

Unutar programa Minimax možemo pripremiti i pojednostavljene (POS) račune.


Podešavanje postavki

  1. U izborniku Postavke organizacije odaberemo Numeracija dokumenata.
  2. Kliknemo na numeraciju izlaznih računa za koju želimo podesiti pripremu jednostavnog računa.
    • Ako nemamo formiranu numeraciju, klikom na Novo možemo unijeti novu numeraciju prema OVOJ uputi.
  3. Kliknemo Uredi.
  4. U polju Pojednostavljeni račun dodamo kvačicu.

Savjet. Ako ćemo većinom ispisivati pojednostavljene račune, možemo uključiti kvačicu na polju "Neka se predlaže" kako bi program pri unosu novoga računa samostalno predlagao to numeriranje.

Postavke ispisa pojednostavljenog računa

  1. U izborniku Postavke organizacije > Ispisi.
  2. Izaberemo postavke ispisa gdje klikom na ispis izlaznog računa koji upotrebljavamo za izradu pojednostavljenog računa (načelno ispis standardnog izlaznog računa), uredimo Zaglavlje dokumenta > Tekst (obvezno) i uredimo širinu papira i veličinu fonta u dijelu Ostale postavke.

Unos računa

Ako na numeraciji na kojoj smo uključili opciju pojednostavljenog računa nismo uključili opciju Neka se predlaže, kako bi nam se račun ispisao kao POS račun, prilikom unosa izlaznog računa u polju Numeracija potrebno je odabrati numeraciju na kojoj smo uključili kvačicu na polju Pojednostavljeni račun.


Što program učini?

Klikom na gumb Ispostavi i ispiši na temelju postavki numeracije ispisat će se jednostavni račun:

U ovoj uputi