Minimax help centar - pretraživanje baze uputa unutar programa

Prilikom slanja zahtjeva za pomoć iz programa, klikom na ikonu upitnika omogućeno je pretraživanje baze uputa.

U polje za pretraživanje upišemo željeni pojam, program će automatski pretražiti bazu uputa i predložiti relevantne upute. Klikom na naslov, uputa s help centra otvorit će se u novom tabu

Pretraživani pojam ostat će zapamćen u polju tako da se možemo vratiti i kliknuti na drugi naslov bez potrebe za ponovnim upisivanjem istog pojma. Ako želimo pretraživati drugi pojam, obrišemo tekst u polju i upišemo novi ili osvježimo stranicu klikom na ikonuu pregledniku (F5 na tipkovnici).

Imajte na umu da će osvježavanje obrisati eventualni upisani tekst u opis zahtjeva, zato prvo predlažemo pretragu help centra, a potom slanje zahtjeva ako u bazi uputa ne pronađete odgovor.

Pretraživanje help centra omogućeno je i prilikom slanja zahtjeva za pomoć

U polje za pretraživanje upišemo željeni pojam i kliknemo Nađi.

Klikom na naslov, uputa s help centra otvorit će se u novom tabu. Vrijedi isto kao za pretraživanje na ikoni upitnika - pretraživani pojam ostat će zapamćen u polju tako da se možemo vratiti i kliknuti na drugi naslov bez potrebe za ponovnim upisivanjem istog pojma. Ako želimo pretraživati drugi pojam, obrišemo tekst u polju i upišemo novi ili osvježimo stranicu.

Slanje zahtjeva za pomoć detaljnije je opisano u OVOJ uputi.

U ovoj uputi