Ne mogu izbrisati organizaciju, polje Brisanje svih podataka organizacije se ne prikazuje.

Ako ste slijedili upute za brisanje organizacije te vam se polje Brisanje svih podataka organizacije ne pokazuje, provjerite je li organizacija koju brišete u Minimaxu zavedena kao organizacija pretplatnika.

To provjerite tako da na početnoj stranici kliknete na ikonu čovječuljka zatim na Uredi.

Ako je u polju Organizacija pretplatnika izabrana organizacija koju želite izbrisati promijenite tu organizaciju pretplatnika na neku drugu organizaciju.

Minimax će nakon promjene organizacije pretplatnika dozvoliti izbrisati organizaciju.

U ovoj uputi