Ispis otvorenih stavki

 1. Iz izbornika odaberemo Poslovanje > Otvorene stavke > Ispis > Ispis otvorenih stavki
 2. Ispis otvorenih stavki možemo ograničiti po različitim uvjetima:
  • Do datuma temeljnice je obvezan podatak, ostali podaci o datumima su proizvoljni.
  • Izbor možemo dodatno ograničiti s datumom dospijeća, datumom prometa ili datumom računa. Polja nisu obavezna.
  • Ukoliko odaberemo do datuma plaćanja dobit ćemo otvoreno stanje na odabrani dan.
 3. Za stranku: odaberemo ukoliko želimo ispis za pojedinu stranku. Ako je polje prazno, ispisat će se otvorene stavke za sve stranke.
 4. Za analitiku: odaberemo ju ukoliko želimo ispis za pojedinu analitiku. Ako je polje prazno, ispisat će se otvorene stavke bez obzira na analitiku.
 5. Za konto:
  • Ako ostavimo prazno polje, dobit ćemo podatke za sva konta.
  • Ako odaberemo šifru konta, dobit ćemo podatke isključivo za taj konto (na primjer 1200).
  • Ako upišemo šifru konta i zvjezdicu, ispisat će se otvorene stavke za analitička konta (na primjer 12* za 1200, 12000, 12001, 12002…).
 6. Označimo retke za ispis i kliknemo Naprijed.
 7. Nakon pregleda redaka, na koraku Unos podataka i potvrda možemo definirati prikaz podataka na ispisu:
  • Ispis podataka o kontaktu: ukoliko na ispisu otvorenih stavki polje nije označeno kvačicom, uz naziv klijenta ispisat će se i ime i prezime kontakta, njegova mail adresa, telefon i fax ukoliko te podatke imamo upisane kod klijenta u šifrarniku klijenata. Ispišu se podaci o kontaktu ukoliko su ti podaci uneseni unutar polja „kontakti“.
  • Ispis podataka o računima: ukoliko polje nije označeno kvačicom, na ispisu će se ispisati podaci o otvorenim iznosima po pojedinim računima, inače će biti prikazan samo ukupni iznos za pojedinog klijenta. Kao otvorene stavke prikazana su i plaćanja na odabranim kontima koja nisu povezana s određenim računom.
  • Podaci o plaćanjima: ukoliko polje nije označeno kvačicom, bit će prikazana i pojedinačna zatvaranja računa (bankovni izvadci, zatvaranje s drugim računima i stornima računa).
  • Da se ispisuju i zatvorene stavke? Mogućnost odaberemo ukoliko želimo pregled već zatvorenih stavaka. Te stavke u stupcu „Otvoreno“ nemaju podatke.
  • Svaka stranka na novoj strani: ako uključimo kvačicu na ovom polju, na ispisu otvorenih stavki, svaka će stranka biti na svojoj stranici, u suprotnom će na ispisu biti prikazane uzastopno.
 8. klikom na Izvrši / Ispiši program pripremi ispis otvorenih stavki u PDF dokumentu. Pripremljeni dokument možemo ispisati, poslati putem e-pošte ili sačuvati na računalo, a za kasniju obradu dokument je na Postavke organizacije > Dokumenti dostupan 48 sati od formiranja. 

Važno! U okviru stranke zapisi su sortirani po kontu i po datumu prema gore u okviru pojedinog konta.

U ovoj uputi