Robne grupe - upute za uvoz u Minimax (Excel)

Robne grupe artikala u Minimax uvozimo preko CVS datoteke (Excel)

Priprema predloška

Za uvoz podataka preko CSV datoteke (Excel) pripremljen je predložak koji spremimo na svoje računalo i popunimo sa svojim podacima i tada uvezemo datoteku.

Uvozom podataka u program upišu se robne grupe u Šifrarnici > Artikli > Robne grupe.

 1. U izborniku Postavke organizacije odaberemo Uvoz iz Excela
 2. Na padajućem popisu ponuđenih uvoza podataka odaberemo Robne grupe
 3. Odaberemo mogućnost Neka se pripremi prijedlog i kliknemo na Pripremi prijedlog
 4. Datoteku spremimo na računalo. 

Unos podataka po predlošku

U nastavku je objašnjeno kako pravilno unijeti podatke u predložak, tako da zatim datoteku s ispunjenim podacima na istom mjestu uvezemo u Minimax. 

Sadržaj i poredak stupca ne smiju se mijenjati. Podatke možemo kopirati iz drugih datoteka ili ih sami unijeti. 

 • Šifra
  • Podatak se obvezno mora ispuniti.
  • Šifru možemo odrediti po želji, važno da se ista šifra ne ponovi u različitim redovima, svaka Robna grupa mora imati svoju šifru. 
  • Najčešća je upotreba šifri programa iz kojeg prenosimo podatke. 
  • Primjer šifre: 001.
 • Naziv
  • Podatak se obavezno ispunjava, unosi se naziv robne grupe.
  • Proizvoljan tekst dug najviše 250 znakova. 
  • Primjeri: gazirana pića, staklo. 
 • Odabir na artiklu
  • Moguće je odabrati unos između D-da ili N-ne
  • Ako je upisano da, to znači da se robna grupa može odabrati na artiklu iz padajućeg izbornika. U slučaju da je upisano N, robna grupa će se uvesti, no neće je biti moguće odabrati na artiklu. 
   • Tu je postavku kasnije moguće urediti u Šifrarnici > Artikli > Robne grupe.

Spremanje dokumenata

Dokument spremimo klikom na Datoteka > Spremi (File > Save). Kada se prikaže obavijest da dokument možda nije kompatibilan s Unicode formatom, kliknemo na tipku Da (Yes).

Uvoz datoteke s podatcima u Minimax

Datoteku s podatcima zatim uvozimo u Minimax na istom mjestu gdje smo preuzeli predložak. 

 1. U izbornik Postavke organizacije odaberemo Uvoz iz Excela
 2. Na popisu ponuđenih uvoza odaberemo Robne grupe
 3. Odaberemo mogućnost Neka se podaci uvoze, izaberemo prethodno popunjenu datoteku i kliknemo na Uvozi podatke

Program ispiše izvještaj o uvozu. 

U ovoj uputi