Naknadna isplata neisplaćene plaće

Naknadna isplata neisplaćene plaće radi se na Plaće > Obračun plaća.

Kad kliknete na Nova plaća u dijelu vrsta obračuna plaće imate mogućnost odabira vrste obračuna plaće Naknadno isplaćena neisplaćena plaća. 

U tom slučaju prikaže se i novo polje Neisplaćena plaća gdje možete odabrati za koju neisplaćenu plaću želite napraviti naknadnu isplatu. 

Kad završimo uređivanje, spremimo podešavanja i napravimo obračun plaće. Kod naknadne isplate ne postoji mogućnost podešavanja radnika zato se drugi korak obračuna preskoči.

Status ovakve plaće na Plaće > Obračun plaće je Knjižena - naknadno isplaćena neisplaćena plaća, a status neisplaćene plaće promijeni se na Knjižena - naknadno isplaćena. 

Napomena: Ako smo u obračunu neisplaćene plaće isplatili doprinose te porez i prirez, onda će nam se kod naknadno isplaćene plaće pripremiti samo nalozi za plaćanje neto plaće. Ako prilikom obračuna neisplaćene plaće nismo isplatili doprinose, porez i prirez, program će nam sam pripremiti i naloge za plaćanje doprinosa. Temeljnica obračuna plaće kod Naknadno isplaćene neisplaćene plaće neće se pripremiti jer je ta ista plaća već proknjižena prilikom obračuna neisplaćene plaće.

U ovoj uputi