Unos knjiženja dnevnog utrška

Knjiženje dnevnog utrška možemo unijeti na sljedeći način:

 1. U modulu Knjigovodstvo > Knjiženje izlaznih računa i utržaka
 2. Kliknemo Novo > Utržak

 3. Ako u šifrarniku Analitike imamo unesenu bar jednu analitiku, na unosu utrška prikazat će se polje Analitika gdje ju možemo odabrati ili dodati novu. Ako imamo unesenu analitiku koja je povezana s poslovnicom ugostiteljstvo, moći ćemo unositi i knjižiti porez na potrošnju.
 4. U polje Opis unesemo naziv koji će se upisati u opis knjiženja, npr. datum ili brojevi računa, broj utrška i sl.
 5. Upišemo Datum utrška -  taj podatak predstavlja datum temeljnice i datum knjiženja u PDV.
 6. Zatim unosimo Načine plaćanja, odnosno utržak po načinima plaćanja:
  • nakon što unesemo prvi utržak, na sljedećim unosima predlažu se načini plaćanja prema prethodno upotrijebljenima
  • iz padajućeg izbornika odaberemo način plaćanja i upišemo iznos utrška za svaki pojedini način plaćanja, npr.
   • gotovina 1.000kn
   • kartica 500kn
  • na pojedinom retku načina plaćanja možemo odabrati stranku, u tom će se slučaju na knjiženju na temeljnici upisati i stranka, no odabir stranke nije obvezan
  • za način plaćanja gotovina, ako je na postavkama modula uključena mogućnost pologa u blagajnu, otvara se mogućnost za odabir unosa pologa uz odabir primitka i blagajne
 7. Nakon načina plaćanja unosimo Poreze:
  • u polju Porez biramo stopu (opća, snižena, niža, neoporezivo, oslobođeno)
  • u polju Sadržaj možemo odabrati radi li se o robi ili usluzi (mogućnost odabira u ovom polju povezana je s početnim postavkama modula)
  • kad odaberemo stopu program predlaže iznos iz zbroja prethodno unesenih načina plaćanja
  • ako nemamo sve na jednoj stopi, u polju Osnovica + PDV uredimo predloženi iznos koji se odnosi na opću stopu, program sam izračuna vrijednost PDV-a i u novom retku odaberemo drugu stopu (nakon odabira stope program opet predloži iznos, odnosno razliku između zbroja načina plaćanja i iznosa unesenog na prethodnoj stopi)
 8. U dijelu Prihodi definiramo na koja konta prihoda će se knjižiti utržak.
  • nakon što unesemo prvi utržak, na sljedećim unosima predlažu se konta prihoda prema prethodno upotrijebljenima
  • podatke možemo unijeti grupno po načinima plaćanja ili po stopama PDV-a, a možemo definirati više konta prihoda ako je potrebno
  • u polju iznos program predlaže zbroj osnovica PDV-a (ako za jedan konto prihoda promijenimo iznos, za sljedeći redak konta prihoda program će izračunati razliku između ukupne osnovice PDV-a i iznosa koji je upisan za prethodni konto prihoda)
 9. Kad smo unijeli načine plaćanja, poreze i definirali konta prihoda, zapis spremimo i utržak je u predlošku
 10. Na utršku u predlošku imamo mogućnosti:
  • unijeti novi utržak
  • novi izlazni račun u utršku (ako želimo unositi izlazni račun u utršku, utržak na taj datum mora biti u predlošku)
  • urediti postojeći utržak
  • brisati utržak
  • potvrditi utržak
 11. Kad završimo s unosom utrška (i izlaznih računa ako ih ima u utršku), utržak potvrdimo i time se potvrdi i utržak i izlazni računi uključeni u utržak (nije ih potrebno odvojeno potvrđivati).
 12. Potvrdom utrška (a ako na postavkama utrška imamo aktiviran unos u blagajnu) za iznos unesen na načinu plaćanja gotovina program pripremi:
  • zapis u blagajnu na isti datum (taj dnevnik blagajne pripremi se u predlošku i kad su svi računi uneseni, potrebno ga je potvrditi).
  • temeljnicu s knjiženjima:
   - na konta po načinima plaćanja (ako je više istih tipova načina plaćanja u utršku, u tom se slučaju iznos proknjiži zbrojno)
   - na konta po stopama PDV-a (ako je u utržak uključen izlazni račun, knjiženje PDV-a s tog računa pripremit će se na odvojeni konto sukladno stopi te će se na isti konto proknjižiti i razlika između iznosa PDV-a s izlaznog računa i utrška)
   - na konta prihoda koja su odabrana na unosu utrška
  • zapis za PDV - jedan redak pripremi se za stope PDV-a s utrška (umanjene za iznose s izlaznog računa) i drugi za knjiženje izlaznog računa u utršku
U ovoj uputi