Plaće - dopuna R1 obrasca

Sukladno novoobjavljenoj tiskanici potvrde o plaći u programu je ažuriran R1 obrazac na verziju dokumenta V8.

R1 obrazac moguće je ispisati na drugoj koraku obračuna plaće klikom na pojedinog djelatnika pa na polje Obrazac R1. Uputu za ispis obrasca možete pogledati OVDJE.

U ovoj uputi