Izdali smo račun kupcu, a zatim naknadno popravili podatke o adresi stranke. Na računu je još uvijek stara adresa.

Podatke o kupcu ili dobavljaču možemo mijenjati na Šifrarnici > Stranke prema uputi

  1.  Ako je račun izdan prije promjene podataka klijenta račun morate otkazati klikom na Otkazivanje ispostavljanja i zatim kliknuti na Uredi.
  2. Na izlaznom računu provjerite na Primatelj dokumenta/primatelj je li napisana ispravna adresa. Ako nije, možete ju ispraviti direktno u računu. Ako ste na postavkama stranke napravili promjenu kod adrese, a ona se nije evidentirala u računu, možete u računu ukloniti stranku i ponovno ju odabrati na računu.

Kada su sve promjene evidentirane, račun ponovno ispostavite. 


U ovoj uputi