Dnevnik knjiženja

Dnevnik knjiženja namijenjen je pregledu knjiženja po različitim temeljnicama koje smo napravili u nekom razdoblju.

 1. U izborniku odaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Dnevnik knjiženja.
 2. Prvo odredimo uvjete za ispis dnevnika knjiženja
  • Temeljnice od do: odaberemo razdoblje temeljnica (podatak je obvezan).
  • Knjižene od: po potrebi ograničimo datum knjiženja.
  • Vrsta temeljnice: ukoliko odaberemo vrstu temeljnice na ispisu će biti prikazana knjiženja samo za tu vrstu temeljnice, a ako to ne želimo ostavimo to polje prazno.
  • Samo potvrđene: na ispisu će biti samo potvrđene, odnosno knjižene temeljnice. Ukoliko odabir ne označimo sa kvačicom na ispisu će biti i knjiženja iz predložaka temeljnica.
  • Podaci o knjiženju: na ispisu će biti podaci o korisniku koji je određeni podatak upisao, te datum i vrijeme knjiženja. U slučaju da je neki podatak bio promijenjen na ispisu će biti korisnik koji je određeni podatak promijenio, te datum i vrijeme promjene. Ako ne označimo odabir sa kvačicom na ispisu neće biti tih podataka.
   • Upisao/popravio: ukoliko odaberemo prikaz podataka o knjiženju imamo mogućnost ispis ograničiti po pojedinim korisnicima koji su podatke upisali tj. ispravili. Ukoliko polje ostavimo prazno na ispisu će biti podaci za sve korisnike.
 3. Kad definiramo uvjete, možemo odabrati dva ispisa:
  • Ispiši dnevnik temeljnica: kronološki pregled knjiženja po pojedinim temeljnicama.
  • Ispiši dnevnik razdoblja: kronološki pregled pojedinih knjiženja u određenom razdoblju.
 4. Klikom na Ispiši u programu se pripremi PDF dokument koji je moguće ispisati, poslati putem e-pošte ili spremiti na računalo.

Podatak o broju temeljnica i broju knjiženja za odabrano razdoblje dobijemo na kraju oba ispisa.

U ovoj uputi