Rad u programu u više kartica / tabova

S ciljem unaprjeđenja korisničkog iskustva, u programu je omogućen rad u više kartica / tabova.

Mogućnost rada u više kartica odnosi se na rad u jednoj organizaciji, odnosno nije moguće raditi u više kartica u više različitih organizacija.

Detaljnije o radu u više kartica pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi