Slanje računa/predračuna e-poštom

Račune možemo slati kupcima direktno iz programa Minimax. 

  1. Odaberemo račun koji želimo poslati putem e-maila i kliknemo na Pošaljite putem e-pošte.
  2. Pod Za možemo unijeti e-mail na koji želimo poslati račun. Ako tu osobu još nemamo spremljenu kao kontakt, možemo ju spremiti direktno iz e-maila klikom na Spremi kontakt pa će nam se onda taj e-mail predlagati prilikom svakog sljedećeg slanja maila tom kupcu. Klikom na "+" možemo dodati još jednu mail adresu na koju želimo poslati račun.
  3. Ako označimo pošalji mi kopiju, onda će kopija tog maila doći u naš pretinac e-pošte. Predmet i sadržaj možemo upisati koji želimo, također možemo dodati i druge privitke u taj mail klikom na Dodaj dokument. Pošiljatelj računa preko Minimaxa putem e-pošte biti će korisnik koji je i tu poštu poslao. 
  4. Kod Adrese za odgovor program automatski predlaže adresu korisnika organizacije. Klikom na ikonu olovke možemo mijenjati e-poštu na koju želimo primiti odgovor na mail.

  5. Ako želimo provjeriti je li neki račun poslan e-mailom ili ne, odaberemo račun koji želimo provjeriti i klikom na Pošalji putem e-pošte program će nam pokazati obavijest kada je taj račun poslan e-mailom i na koji e-mail je poslan.
U ovoj uputi