Kod obračuna amortizacije prikazuje se obavijest 'Ako želite potvrditi temeljnicu, mora biti usklađena'

Ako kod pokretanja obračuna amortizacije program javlja poruku "Ako želite potvrditi temeljnicu, mora biti usklađena", potrebno je provjeriti jesu li za sve amortizacijske skupine koje su odabrane na osnovnim sredstvima upisani konto ispravka vrijednosti i konto troška amortizacije.

Klikom na Pregledi > Po amortizacijskim skupinama možete provjeriti koje ste amortizacijske skupine koristili kod unosa osnovnih sredstava.

Za sve amortizacijske skupine koje su prikazane na pregledu, potrebno je u Šifrarnici > Amortizacijske skupine provjeriti jesu li upisana konta ispravka vrijednosti i troška amortizacije i ako nisu potrebno ih je upisati. Za amortizacijsku skupinu osobnih automobila, potrebno je upisati i konto porezno nepriznatih troškova amortizacije.

Nakon što upišete potrebna konta, možete ponovno pokrenuti obračun amortizacije.

U ovoj uputi