Djelomično rasterećenje zaliha na osnovu primljene narudžbe

Kada na zalihi nemamo dovoljnu količinu naručenih artikala, možemo djelomično dostaviti količinu koji imamo na zalihi. Naknadno ćemo dostaviti količinu koja nedostaje.

Djelomično rasterećenje:

 1. U izborniku Poslovanje > Primljene narudžbe.
 2. Unesemo primljenu narudžbu.
 3. Na unesenoj primljenoj narudžbi odaberemo Kopiraj > U izdavanje koje nam otvori prozor s prikazom podataka:

 Za pojedini naručeni artikl imamo prikazane podatke o:

 1. Nazivu artikla
 2. Skladištu
 3. Mjernoj jedinici
 4. Naručenoj količini
 5. Već dostavljenoj količini (Isporučeno)
 6. Količini koja nedostaje i još mora biti dostavljena
 7. Trenutnoj količini na zalihi
 8. Količini koju želimo dostaviti, u okviru količine koju imamo na zalihi, koju možemo ručno izmijeniti. (Nabava)

 Odabir tipke „Napravi izdavanje“ pripremi promet izdatnice u zalihama za količinu upisanu u stupcu Nabava.

Kako da provjerim nepotpunu otpremu?

Za narudžbe gdje zaliha nije bila rasterećena u cijelosti, možemo provjeriti nepotpunu otpremu na način da na tablici primljenih narudžbi odaberemo "napredna pretraga" i u polju "podatci o nabavi" dodamo kvačicu.


Možemo tražiti između narudžbi koje su otpremljene:

 • U cijelosti
 • Bez otpreme
 • Djelomično otpremljene

Na tablici prikazanih narudžbi za narudžbe koje još nisu otpremljene tj. djelomično su otpremljene, pripremimo direktno rasterećenje klikom na poveznicu u redu tablice (Djelomično ili Narudžba).

U ovoj uputi