Automatsko knjiženje prometa u jednostavno knjigovodstvo

Promet se u Knjigu primitaka i izdataka (KPI) može knjižiti na dva načina:

  • Automatski - automatskim knjiženjem prometa iz određenih modula programa u KPI i
  • Ručno - ručnim upisivanjem novih primitaka i izdataka u KPI u modulu Jednostavno knjigovodstvo >  Novo

Automatsko knjiženje prometa

Minimax omogućava da se poslovanje vodi kompletno preko dvojnog knjigovodstva, a da se na osnovu te evidencije automatski napravi zapis i u evidencijama jednostavnog knjigovodstva, točnije u Knjizi Primitaka i Izdataka (KPI).

Potrebno je urediti postavke na organizaciji iz kojih će se modula promjene automatski knjižiti u knjizi KPI.

U Postavke organizacije> Organizacija > klikom na Uredi na dnu pregleda moguće je uređivanje automatskih knjiženja u KPI.

Označavamo od kuda želimo da se automatski knjiže promjene u knjigu KPI:

  • Iz utrška,
  • Iz izvoda (kod unosa ili uređivanja redova izvoda ponudit će se izbor želimo li da taj redak izvoda odlazi u Knjigu KPI ili ne želimo; ukoliko se radi o kontima 1200 ili 2200 to će polje biti automatski označeno i neće ga biti moguće odznačiti),
  • Iz zatvaranja (ako na primjer određeni račun zatvorimo kompenzacijom, odnosno drugim računom onda će nam i takav račun ući u KPI) 
  • Iz blagajne-ostalo (kod unosa novog primitka ili izdatka ponudit će nam se izbor želimo li da ta promjena u blagajni odlazi u Knjigu KPI ili ne želimo).

U Knjizi primitaka i izdataka automatski će se popunjavati redovi ovisno o opcijama koje ste označili. Automatski popunjene redove KPI moguće je naknadno uređivati u modulu Knjigovodstvo > Jednostavno knjigovodstvo klikom na datum na početku svakog reda te zatim klikom na Uredi.

U ovoj uputi