Ispis računa i ponude s 2D bar kodom

Uputa se odnosi na pripremu izlaznog računa ili ponude s 2D bar kodom.

U izborniku Poslovanje > Izlazni računi odaberemo Novo i unesemo račun.

Zatim, prije ispostavljanja, na dijelu Pretpregled u polju Ostale postavke uključimo mogućnost za ispis 2D bar koda. Postavku spremimo i račun ispostavimo. Program na računu ispiše 2D bar kod i iznad koda doda opis Slikaj i plati.

Ako želimo da nam se na sve račune ili ponude ispisuje 2D bar kod, navedenu mogućnost možemo uključiti na postavkama organizacije > ispisi.

Prilikom formiranja 2D bar koda model se pripremi sistemski HR00 jer je propisano da se taj model koristi kad je proizvoljan poziv na broj, tj. referenca.

Kako se ista referenca ne bi ponovila na računima s istom numeracijom, na postavkama numeracije moguće je definirati broj za referencu koji će se pripremiti na računu uz godinu iz datuma prometa i broj računa.


Napomena:

U situacijama kad je iznos računa plaćen (npr. kod računa za predujam koji se izdaje na temelju uplate po predračunu), u tom se slučaju na ispisu računa ne pripremi 2D bar kod za plaćanje.

U ovoj uputi