Ispis računa i ponude s 2D bar kodom

Uputa se odnosi na pripremu izlaznog računa ili ponude s 2D bar kodom.

U izborniku Poslovanje > Izlazni računi odaberemo Novo i unesemo račun.

Zatim, prije ispostavljanja, na dijelu Pretpregled u polju Ostale postavke uključimo mogućnost za ispis 2D bar koda. Postavku spremimo i račun ispostavimo. Program na računu ispiše 2D bar kod i iznad koda doda opis Slikaj i plati.

Ako želimo da nam se na sve račune ili ponude ispisuje 2D bar kod, navedenu mogućnost možemo uključiti na postavkama organizacije > ispisi.

Napomena:

U situacijama kad je iznos računa plaćen (npr. kod računa za predujam koji se izdaje na temelju uplate po predračunu), u tom se slučaju na ispisu računa ne pripremi 2D bar kod za plaćanje.

U ovoj uputi