Godišnji obračun plaće

Godišnji obračun poreza iz plaće

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada propisan je Zakonom o porezu na dohodak i predstavlja zakonsku obvezu poslodavca.

Poslodavac je obvezan za radnike (i druge fizičke osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada iz članka 20. Zakona), izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca (plaća za studeni), ako tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan pa nije iskorišten osobni odbitak ili je po toj osnovi porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito pa je porez uplaćen u većem iznosu. Za ostale djelatnike poslodavac može, ali ne mora napraviti konačan obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini.

Godišnji obračun poreza iz plaće sastavlja se za svakog radnika posebno, koristeći podatke iz porezne kartice (Obrazac PK), uzimajući u obzir od kada vrijede ti podaci. Dobivene razlike između konačne godišnje obveze i uplaćenog poreza na dohodak od nesamostalnog rada treba izravnati pri zadnjoj isplati u godini, obično u mjesecu prosincu.

Godišnji obračun u Minimaxu

Kako bi se u Minimaxu pripremio ispravan godišnji obračun poreza, nužno je da svi djelatnici za koje se radi obračun imaju obračunate plaće za svih 12 mjeseci tj. da imaju obračunate plaće za razdoblje od 1.12.2022. do 30.11.2023. godine. Ako djelatniku radni odnos prestaje s 30.11., datum kraja zaposlenja potrebno je unijeti nakon formiranja i zaključivanja godišnjeg obračuna. Ako ste poslovanje u Minimaxu, a samim time i obračune plaća, započeli tek u 2023. godini, obračun plaće za prosinac 2022. godine možete formirati prema OVOJ uputi kako bi se pripremio ispravan godišnji obračun poreza na dohodak.

Pri pokretanju obračuna plaće za mjesec studeni program automatski pokreće obračun s uključenom kvačicom polju Godišnji obračun. Ako Vam iz nekog razloga to ne odgovara ili godišnji obračun želite napraviti na nekom drugom obračunu, na postavkama obračuna moguće je isključiti kvačicu na polju za godišnji obračun.
Postavke pojedinog obračuna dostupne su klikom na ikonu podešavanja u desnom kutu .

Minimax neće napraviti godišnji obračun poreza na dohodak ako u programu za zaposlenika nisu obračunate plaće za svih 12 mjeseci u razdoblju od 1.12.2022. do 30.11.2023. ili ako je tijekom tog razdoblja zaposlenik mijenjao mjesto prebivališta/boravišta.

Klikom na Spremi Minimax će predložiti djelatnike za obračun plaće za mjesec studeni i, za one djelatnike za koje utvrdi da je obračunati iznos predujmova poreza na dohodak veći od obveze po godišnjem obračunu, dodati redak Godišnji obračun – preplaćeni iznos, a za one djelatnike za koje utvrdi da postoji dugovanje, pripremit će redak Godišnji obračun – dugovanje.

Godišnji obračun – preplaćeni iznos

Za one djelatnike za koje program utvrdi da je obračunati iznos predujmova poreza na dohodak veći od obveze po godišnjem obračunu, na platnoj listi dodat će obračunski redak Godišnji obračun – preplaćeni iznos.


Iznos poreza na dohodak po godišnjem obračunu evidentirat će se u JOPPD obrascu za svakog djelatnika kao poseban redak, a potvrdom obračuna formirat će se i nalog za plaćanje za sve djelatnike koji po godišnjem obračunu imaju preplatu poreza i prireza.

Vrsta isplate Godišnji obračun - preplaćeni iznos u cijelosti se pripremi za isplatu na nezaštićeni (redovni) račun i s oznakom osobnog primanja 699 na nalogu za plaćanje.

Napomena: Budući da program nema informaciju koliko čijeg poreza i prireza je na nalozima za plaćanje i obveza poreza / prireza ne umanji se automatski, naloge za plaćanje potrebno je ručno urediti.

Godišnji obračun – dugovanje

Za one djelatnike za koje program utvrdi da je obračunati iznos predujmova poreza na dohodak manji od obveze po godišnjem obračunu, na platnoj listi dodat će obračunski redak Godišnji obračun – dugovanje.

Za dugovani iznos poreza i prireza po godišnjem obračunu također se evidentira poseban redak na JOPPD obrascu, a za naloge za plaćanje vrijedi ista napomena kao kod preplate po godišnjem obračunu – za djelatnike za koje se utvrdi razlika, naloge za plaćanje poreza i prireza potrebno je ručno urediti jer se obveza ne uveća automatski za iznos utvrđene razlike koja je obustavljena djelatniku.

Kako program radi?

Program kod godišnjeg obračuna plaće radi tako da u pozadini preračuna iznose sukladno obračunima plaća. Ako je iznos koji program preračunom dobije 0 ili 0,01, u tom se slučaju godišnji iznos ne evidentira na platnim listama.

Ako Vam formirani godišnji obračun ne odgovara, u tom slučaju iznos godišnjeg obračuna možete unijeti i direktno na djelatniku tako da na drugom koraku odaberete djelatnika te odaberete vrstu isplate Godišnji obračun - preplaćeni iznos ili Godišnji obračun - dugovanje. U tom je slučaju potrebno iznos preplate / povrata ručno evidentirati u JOPPD obrazac preko Redovi JOPPD.

Napomene za uzdržavane članove

  • kod uzdržavanih članova program uzima u obzir i mjesec iz datuma upisanog u Uzdržavan od i Uzdržavan do
  • ako je tijekom godine bilo promjena na uzdržavanim članovima, za svako je razdoblje potrebno unijeti novi zapis 
  • kako bi se podaci s uzdržavanih članova uzeli u obzir kod izračuna godišnjeg obračuna, u polje Uzdržavan do potrebno je upisati zadnji dan mjeseca i zatim pripremiti godišnji obračun

Što ako ne želim godišnji obračun za sve djelatnike?

Ako na obračunu plaće za studeni za neke djelatnike ne želite da se pripremi godišnji obračun, u tom slučaju za te djelatnike možete napraviti odvojeni obračun plaće za taj mjesec. Na prvom obračunu (na kojem je uključena kvačica za godišnji obračun) djelatnike, za koje ne želite da se obračun pripremi, obrišete s popisa i zatim formirate drugi obračun plaće za isti mjesec. Program će na tom obračunu opet predložiti sve djelatnike, obrišete one za koje je obračun napravljen na prethodnom i ostavite samo one djelatnike koje ste s prethodnog obračuna obrisali.
 
 Ako na oba obračuna stavite isti datum isplate, formirat će se jedan JOPPD obrazac.

U ovoj uputi