Uređivanje prava postojećih korisnika

  1. Korisniku uređujemo prava na ulaznoj stranici programa gdje odaberemo zapis Moj profil > Korisnici.


  2. Kod korisnika kojem želimo uređivati prava odaberemo Organizacije.


  3. Klikom na Prava i Uredi možemo uređivati prava svakog pojedinog korisnika.


U ovoj uputi