Uređivanje prava postojećih korisnika

Ukoliko korisnicima želimo uređivati prava za rad i pregled podataka, možemo uređivati prava svakog pojedinog korisnika po organizacijama.

Prava korisnika može uređivati samo administrator pretplatnika.

Uređivanje prava korisnika

  1. Prava korisnika uređujemo na ulaznoj stranici programa gdje odaberemo Moj profil > Korisnici.
  2. Kod korisnika kojem želimo uređivati prava odaberemo Organizacije.
  3. Klikom na Prava i Uredi možemo uređivati prava pojedinog korisnika za odabranu organizaciju.

Kopiranje prava korisnika

Kad za nekog korisnika podesimo prava na nekoj organizaciji, prava korisnika s te organizacije možemo kopirati na drugog korisnika.

Novog korisnika dodajemo klikom na Moj profil > Korisnici prema jednoj od uputa iz kategorije Dodavanje korisnika.

  1. Nakon što dodamo korisnika, prava uređujemo klikom na Moj profil > Korisnici.
  2. Kod korisnika kojem želimo uređivati prava odaberemo Organizacije.
  3. Klikom na Prava i Uredi s desne strane otvori se opcija kopiranja prava gdje u dijelu Organizacija iz padajućeg izbornika prvo odaberemo organizaciju s koje prava želimo kopirati, a zatim u polju Korisnik odaberemo korisnika s kojeg želimo kopirati prava na novo dodanog korisnika.
  4. Klikom na Kopiraj progam će kopirati prava s odabranog korisnika i organizacije.

Ova je funkcionalnost posebno korisna u situacijama kada administrator pretplatnika dodaje više korisnika koji imaju iste razine prava. U tom je slučaju dovoljno podesiti prava za jednog korisnika, a na ostale se korisnike prava mogu kopirati.

Uređivanje prava za API vezu

Da bi API veza funkcionirala, neophodno je da se korisniku (pretplatnika ili organizacije) omoguće prava za API povezivanje.

Prava za API moguće je urediti prema gore opisanim koracima, odnosno s razlikom da na zadnjem koraku uređujemo prava u desnom dijelu za API.

U ovoj uputi