Uređivanje prava postojećih korisnika

Ukoliko korisnicima želimo uređivati prava za rad i pregled podataka, možemo uređivati prava svakog pojedinog korisnika po organizacijama.

Prava korisnika može uređivati samo administrator pretplatnika.

Uređivanje prava korisnika

  1. Prava korisnika uređujemo na ulaznoj stranici programa gdje odaberemo Moj profil > Korisnici.
  2. Kod korisnika kojem želimo uređivati prava odaberemo Organizacije.
  3. Klikom na Prava i Uredi možemo uređivati prava pojedinog korisnika za odabranu organizaciju.

Uređivanje prava za API vezu

Da bi API veza funkcionirala, neophodno je da se korisniku (pretplatnika ili organizacije) dozvole prava za API povezivanje.

Prava za API moguće je urediti prema gore opisanim koracima, odnosno s razlikom da na zadnjem koraku uređujemo prava u desnom dijelu za API.

U ovoj uputi