Dorade izdanih i primljenih narudžbi

Masovne obrade primljenih narudžbi - nove mogućnosti

U modulu Primljene narudžbe omogućene su Masovne obrade, odnosno dodane su dvije nove mogućnosti - kopiraj u izlazni račun i kopiraj u ponudu.

Više o masovnim obradama primljenih narudžbi možete pročitati OVDJE.

Izdane narudžbe - omogućavanje višekratnog kopiranja u primku

S ovom je verzijom omogućeno ponovno kopiranje iste narudžbe u primku.

Ta je funkcionalnost korisna u situacijama kada dobavljač djelomično dobavi narudžbu pa je isti dokument potrebno ponovno kopirati u primku kako bi se nakon zaprimanja cjelokupne narudžbe ona unijela na zalihe.

U primjerima ponovnog kopiranja narudžbe u primku program će javiti obavijest da je narudžba već kopirana u primku.

Izdane narudžbe - ispis bez cijene

Na postavkama ispisa izdanih narudžbi moguće je odabrati želimo li da se na narudžbi ispiše cijena.

Ako ne želimo da se cijena ispiše, klikom na Ostale postavke isključimo kvačicu na polju Ispis nabavne cijene. Opciju Ispis popusta i vrijednosti moguće je uređivati samo ako je uključena opcija ispis nabavne cijene.

U ovoj uputi