Obračun amortizacije

U Minimaxu je moguće pripremiti privremeni i trajni obračun amortizacije.

Privremeni obračun amortizacije

Privremenih obračuna amortizacije može biti više, mogu biti mjesečni, kvartalni, polugodišnji…

 • Kod privremenog obračuna amortizacije program računa amortizaciju od krajnjeg datuma prošlog obračuna do kraja razdoblja koje odaberemo.
  • Na primjer, ako je zadnje obračunato razdoblje „siječanj“ i odaberemo razdoblje „ožujak“ program će obračunati amortizaciju od 1. veljače do 31. ožujka.
 • Ako želimo mjesečne obračune, moramo napraviti privremeni obračun za svako razdoblje odnosno za svaki mjesec.
 • Ako se radi o prvom obračunu u tekućoj poslovnoj godini, program računa amortizaciju od početka poslovne godine do kraja razdoblja koje odaberemo.
  • Na primjer ako za prvi obračun odaberemo „lipanj“ program će obračunati amortizaciju za razdoblje 1. siječanj do 30. lipanj.
 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Kliknemo na Privremeni obračun amortizacije.
 3. Odaberemo mjesec obračuna.
  • Možemo obračunavati za svaki mjesec posebno ili za više mjeseci zajedno.
  • Program predlaže prvi sljedeći „još neobračunati“ mjesec.
 4. Klikom na Napravi privremeni obračun amortizacije program napravi temeljnicu u glavnoj knjizi i izračunatu amortizaciju zapiše na osnovno sredstvo.
 5. Klikom na Otkaži zadnji obračun amortizacije izbrisat će se pripadajuća temeljnica i promet na osnovnom sredstvu.

 

Za prijelaz u novu godinu program zahtijeva da se napravi i konačni obračun amortizacije.

Ako su napravljeni privremeni obračuni za cijelu poslovnu godinu, konačni obračun će to provjeriti i pripremiti praznu temeljnicu za konačni obračun amortizacije.

Temeljnice privremenih obračuna ostati će nepromijenjene.

Konačni obračun amortizacije

Konačna amortizacija uvijek se računa od početka poslovne godine od kraja – znači za dvanaest mjeseci.

 • Konačni obračun na osnovnim sredstvima briše sve privremene promete na osnovnim sredstvima ako je bila obračunata privremena amortizacija, tako da je konačna amortizacija uvijek zapisana samo u jednom iznosu (u registru). U knjigovodstvu ostanu temeljnice privremenih obračuna.
 • Temeljnica konačnog obračuna izravna možebitne promjene tijekom godine (npr. promjena analitike, stope amortizacije, naknadni trajni otpis…). U tom slučaju se može dogoditi da su obračun i temeljnica različiti.

Ako ne želimo imati temeljnice privremenog obračuna, prije konačnog obračuna u glavnoj knjizi svaku posebno moramo ručno izbrisati.

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Kliknemo na Izvedi konačni obračun amortizacije.
 3. Program pripremi temeljnicu u glavnoj knjizi i zapiše izračunatu amortizaciju na osnovno sredstvo.
 4. Ako želimo, konačni obračun možemo otkazati – obrisat će se pripadajuća temeljnica i promet na osnovnom sredstvu.

Postavke knjiženja amortizacije

Konta knjiženja ispravka vrijednosti i amortizacije za pojedino osnovno sredstvo određuju postavke amortizacijske skupine koja je odabrana za to sredstvo.

U ovoj uputi