Godišnje obrade - priprema odluka u Word formatu

U godišnjim obradama kod pripreme odluka, dokument se sada pripremi u Word formatu. Na taj je način moguće urediti dokument ili, uz podatke koje pripremi program, u dokument unijeti dodatne informacije.

Na samom dokumentu napravljene su manje izmjene - tekst "ovlaštena osoba" na kraju dokumenta promijenjen je u "član društva" i uklonjeno je polje za mjesto pečata ispod crte za potpis.

Kod formiranja bilješki dodano je polje za unos datuma koji se u tekstu upiše na kraju dokumenta (6. Odobrenje financijskih izvještaja) kao podatak o danu na koji je uprava odobrila izvještaj te kao datum uz mjesto dokumenta.

Uz to, na kraju samog dokumenta uklonjena je crta za potpis.

U ovoj uputi